εκπαιδευτικά προγράμματα
πρώτων βοηθειών

Πλήρης Εκπαίδευση

Online seminar

Tο πλήρες πρόγραμμα εκμάθησης πρώτων βοηθειών είναι ειδικά σχεδιασμένο έτσι ώστε, οι συμμετέχοντες με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ φάσμα περιστατικών που αφορούν όλους μας!

Σε ποιουσ απευθΥνεται

Σε κάθε ενδιαφερόμενο

BLS

Online seminar

Το πρόγραμμα Βασικής Υποστήριξης Ζωής περιλαμβάνει μια σειρά από θεωρητικές ενότητες και πρακτικά αντικείμενα, με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση των κυριότερων απειλητικών για τη ζωή περιστατικών καθώς και την αντιμετώπισή τους

Σε ποιουσ απευθΥνεται

Σε κάθε ενδιαφερόμενο

CPR - AED

Online seminar

Το πρόγραμμα Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης
Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης διδάσκει τεχνικές διάσωσης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων κι αντίληψης
ώστε το άτομο να είναι σε εγρήγορση να κατανοήσει
την κατάσταση αναπνοής του θύματος και έγκαιρα να εφαρμώσει την τεχνική της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης με σκοπό την ανταπόκριση του

Σε ποιουσ απευθΥνεται

Σε κάθε ενδιαφερόμενο

Εκπαιδευτής
πρώτων βοηθειών

Online seminar

Το πρόγραμμα εκπαιδευτών πρώτων βοηθειών της Rescue Academy, πιστοποιημένα από την Rescue Training International, αποτελεί αυτόνομη
διαδικασία εκπαίδευσης και
πιστοποίησης εκπαιδευτών

Σε ποιουσ απευθΥνεται

Σε κάθε ενδιαφερόμενο σε ηλικίες άνω των 18 ετών κάτοχοι πιστοποιητικού πλήρους εκπαίδευσης

Παιδιατρικές
πρώτες βοήθειες

Online seminar

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πρώτων βοηθειών για παιδιά εστιάζει σε θεωρητικές και πρακτικές ενότητες εκμάθησης, απαραίτητες για την προετοιμασία των συμμετεχόντων σε περιστατικά όπου η ζωή ενός βρέφους ή παιδιού βρίσκεται σε κίνδυνο

Σε ποιουσ απευθΥνεται

Σε κάθε ενδιαφερόμενο

Επείγουσες παιδιατρικές πρώτες βοήθειες

Online seminar

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “RTI Πρώτες Βοήθειες” περιλαμβάνει ένα σύνολο πρακτικών και θεωρητικών ενοτήτων με σκοπό να καταστήσει τον εκπαιδευόμενο ικανό να αντιμετωπίσει μια πληθώρα μη απειλητικών
για τη ζωή περιστατικών

Σε ποιουσ απευθΥνεται

Σε κάθε ενδιαφερόμενο

Πρώτες βοήθειες

Online seminar

Το“RTI Πρώτες Βοήθειες” είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ώστε οι συμμετέχοντες να αναγνωρίζουν, να αξιολογούν και να περιθάλπουν ασθενείς και τραυματισμούς μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας

Σε ποιουσ απευθΥνεται

Σε κάθε ενδιαφερόμενο

Εκπαιδευτικά προγράμματα
για παιδιά 5-11 ετών

Online seminar

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρούς δραστήριους μαθητές και σκοπός του προγράμματος είναι να μυηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, στον κόσμο των Πρώτων Βοηθειών, μέσα απο το ένα συνεχές ταξίδι γεμάτο παιχνίδι, εξερεύνηση και δημιουργικότητα!

Eπείγουσα βοήθεια
σε ενήλικα, βρέφος
και παιδί

Online seminar

Το πρόγραμμα Επείγουσας Πρώτης Βοήθειας για παιδιά, βρέφη και ενήλικες είναι σχεδιασμένο ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις ελάχιστες απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη ζωή ενός παιδιού ή ενός βρέφους

Σε ποιουσ απευθΥνεται

Σε κάθε ενδιαφερόμενο

Πλήρης Εκπαίδευση

Online seminar

Tο πλήρες πρόγραμμα εκμάθησης πρώτων βοηθειών είναι ειδικά σχεδιασμένο έτσι ώστε, οι συμμετέχοντες με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ φάσμα περιστατικών που αφορούν όλους μας!

Σε ποιουσ απευθΥνεται

Σε κάθε ενδιαφερόμενο

BLS

Online seminar

Το πρόγραμμα Βασικής Υποστήριξης Ζωής περιλαμβάνει μια σειρά από θεωρητικές ενότητες και πρακτικά αντικείμενα, με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση των κυριότερων απειλητικών για τη ζωή περιστατικών καθώς και την αντιμετώπισή τους

Σε ποιουσ απευθΥνεται

Σε κάθε ενδιαφερόμενο

CPR - AED

Online seminar

Το πρόγραμμα Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης
Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης διδάσκει τεχνικές διάσωσης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων κι αντίληψης
ώστε το άτομο να είναι σε εγρήγορση να κατανοήσει
την κατάσταση αναπνοής του θύματος και έγκαιρα να εφαρμώσει την τεχνική της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης με σκοπό την ανταπόκριση του

Σε ποιουσ απευθΥνεται

Σε κάθε ενδιαφερόμενο

Εκπαιδευτής
πρώτων βοηθειών

Online seminar

Το πρόγραμμα εκπαιδευτών πρώτων βοηθειών της Rescue Academy, πιστοποιημένα από την Rescue Training International, αποτελεί αυτόνομη
διαδικασία εκπαίδευσης και
πιστοποίησης εκπαιδευτών

Σε ποιουσ απευθΥνεται

Σε κάθε ενδιαφερόμενο σε ηλικίες άνω των 18 ετών κάτοχοι πιστοποιητικού πλήρους εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικά προγράμματα
για παιδιά 5-11 ετών

Online seminar

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρούς δραστήριους μαθητές και σκοπός του προγράμματος είναι να μυηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, στον κόσμο των Πρώτων Βοηθειών, μέσα απο το ένα συνεχές ταξίδι γεμάτο παιχνίδι, εξερεύνηση και δημιουργικότητα!

Πρώτες βοήθειες

Online seminar

Το“RTI Πρώτες Βοήθειες” είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ώστε οι συμμετέχοντες να αναγνωρίζουν, να αξιολογούν και να περιθάλπουν ασθενείς και τραυματισμούς μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας

Σε ποιουσ απευθΥνεται

Σε κάθε ενδιαφερόμενο

Επείγουσες παιδιατρικές πρώτες βοήθειες

Online seminar

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “RTI Πρώτες Βοήθειες” περιλαμβάνει ένα σύνολο πρακτικών και θεωρητικών ενοτήτων με σκοπό να καταστήσει τον εκπαιδευόμενο ικανό να αντιμετωπίσει μια πληθώρα μη απειλητικών
για τη ζωή περιστατικών

Σε ποιουσ απευθΥνεται

Σε κάθε ενδιαφερόμενο

Παιδιατρικές
πρώτες βοήθειες

Online seminar

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πρώτων βοηθειών για παιδιά εστιάζει σε θεωρητικές και πρακτικές ενότητες εκμάθησης, απαραίτητες για την προετοιμασία των συμμετεχόντων σε περιστατικά όπου η ζωή ενός βρέφους ή παιδιού βρίσκεται σε κίνδυνο

Σε ποιουσ απευθΥνεται

Σε κάθε ενδιαφερόμενο

Eπείγουσα βοήθεια
σε ενήλικα, βρέφος
και παιδί

Online seminar

Το πρόγραμμα Επείγουσας Πρώτης Βοήθειας για παιδιά, βρέφη και ενήλικες είναι σχεδιασμένο ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις ελάχιστες απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη ζωή ενός παιδιού ή ενός βρέφους

Σε ποιουσ απευθΥνεται

Σε κάθε ενδιαφερόμενο