Επείγουσες
παιδιατρικές
πρώτες βοήθειες

Το πρόγραμμα Επείγουσας Πρώτης Βοήθειας για παιδιά και βρέφη είναι σχεδιασμένο ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις ελάχιστες απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη ζωή ενός
παιδιού ή ενός βρέφους.

Περιλαμβάνει μια σειρά από βασικές θεωρητικές και πρακτικές ενότητες ενώ ο κύριος προσανατολισμός του προγράμματος είναι η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση παιδιού και βρέφους.

Η εκπαίδευση μπορεί να συνδυαστεί με τη διδασκαλία του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή για παιδιά.

Το πρόγραμμα Επείγουσας Πρώτης Βοήθειας για παιδιά
και βρέφη είναι σχεδιασμένο ώστε όλοι οι συμμετέχοντες
να αποκτήσουν τις ελάχιστες απαραίτητες γνώσεις
προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη ζωή ενός
παιδιού ή ενός βρέφους.

Περιλαμβάνει μια σειρά από βασικές θεωρητικές και πρακτικές
ενότητες ενώ ο κύριος προσανατολισμός του προγράμματος
είναι η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση παιδιού και βρέφους.

Η εκπαίδευση μπορεί να συνδυαστεί με τη διδασκαλία
του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή για παιδιά.

Μέθοδοι ΠαρAkoλουθησησ

Σε ποιους απευθΥνεται

Στο γενικότερο πληθυσμό όπως γονείς, δασκάλους, στελέχη παιδικών κατασκηνώσεων, προπονητές αθλημάτων αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, ως η ελάχιστη γνώση αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών για παιδιά και βρέφη.

Στο γενικότερο πληθυσμό όπως γονείς, δασκάλους, στελέχη παιδικών κατασκηνώσεων, προπονητές αθλημάτων αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, ως η ελάχιστη γνώση αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών για παιδιά και βρέφη.

Περιεχομενο

Πλάνο Εκτάκτου Ανάγκης
Φροντίδα του παιδιού
Βασική Υποστήριξη Ζωής – Παιδί
Βασική Υποστήριξη Ζωής – Βρέφος
Θέση ανάνηψης
Πνιγμονή σε παιδί
Πνιγμονή σε βρέφος
Σωματική καταπληξία
Σοβαρή αιμορραγία
Τραυματισμοί καταβύθισης
Σοκ αναφυλαξίας
Κρίσεις με σπασμούς
Αναφορά ατυχήματος
Κουτί πρώτων βοηθειών
Ενεργοποίηση Υπηρεσιών Υγείας

Παροχες του προγραμματος

Φάκελος σεμιναρίου
Εγχειρίδιο πρώτων βοηθειών
Προστατευτικό Διάφραγμα Διασωστικών Αναπνοών
Στυλό
Μπλοκ σημειώσεων
Καρτέλα σύνοψης βασικών βημάτων πρώτων βοηθειών
Αυτοκόλλητο σήμα

Προυποθεσεις συμμετοχης

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις συμμετοχής

Ισχυς Πιστοποιητικου

2 έτη

Εξεταση εκπαιδευομενων

Πρακτική αξιολόγηση

φόρμα κράτησης

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.